De domeinnaam
www.1plus1is2.nl
is nog te koop!

 

www.1plus1is2.nl


1 plus 1 is 2
en ik plus jij is wij
we horen bij elkaar
ik hou van jou en jij van mij

- wij en ons -


 

Rekenen

Het rekenen bestaat uit een aantal bewerkingen, ook wel operaties genoemd, die op getallen worden uitgevoerd.

Deze bewerkingen zijn: optellen - aftrekken - vermenigvuldigen - delen - machtsverheffen - worteltrekken.

De bewerkingen kan men indelen naar orde, zie daarvoor: Orde (rekenkunde).

De volgorde waarin bewerkingen worden uitgevoerd, kan met haakjes worden aangegeven. Bewerkingen tussen haakjes worden eerst uitgevoerd. Wanneer er meerdere operaties achtereenvolgens worden uitgevoerd, dan is de internationale regel:

  • eerst machtsverheffen en worteltrekken
  • dan vermenigvuldigen en delen
  • ten slotte optellen en aftrekken

 

Inverse bewerkingen worden hierbij als onderling gelijkwaardig beschouwd.

Op de basisschool werd vroeger de regel Meneer Van Dale Wacht Op Antwoord (Machtsverheffen, Vermenigvuldigen, Delen, Worteltrekken, Optellen, Aftrekken) geleerd, deze is echter verouderd. Een nieuw ezelsbruggetje is: Het Mooie Witte Veulentje Draaft Op en Af' (Haakjes, Machtsverheffen, Worteltrekken, Vermenigvuldigen, Delen, Optellen en Aftrekken). Of: Hoe Moeten Wij Van De Onvoldoendes Afkomen.

De bovengenoemde rekenoperaties worden in de ontwikkelde landen op de basisschool geleerd. Volwassenen gebruiken vaak rekenmachientjes voor het uitvoeren van berekeningen.

Historisch gezien stond het rekenen aan de basis van de wiskunde. Nu kan het rekenen beschouwd worden als de tak van de wiskunde die de eigenschappen van bovengenoemde operaties op de natuurlijke en op de rationale getallen bestudeert.

 

Optellen

 

Optellen is een van de basisoperaties uit de rekenkunde. Het bestaat uit het samenvoegen van twee of meer termen tot een totaal, de som genoemd. Optellen is een rekenkundige bewerking van de eerste orde.

Belangrijke eigenschappen
De volgorde waarin getallen worden opgeteld maakt niet uit. Het resultaat is altijd hetzelfde. De optelling is dus commutatief en associatief.

Als het getal nul wordt opgeteld bij een willekeurig getal, zal dat getal niet veranderen. Nul is het neutrale element voor de optelling.

De som van een getal en zijn tegengestelde waarde is nul.
Voor alle informatie of elk serieus bod: Email
Homepage: http://nl4sale.com